Năm 2023, sẽ thương mại hóa 5G

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thương mại hóa 5g vào năm 2023

Năm 2023, Bộ TT&TT sẽ ban hành các hướng dẫn, thực thi chiến lược, tiến hành đo lường và công bố công khai các chỉ tiêu chiến lược. Năm 2023 cũng là sẽ năm thương mại hóa 5G.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu, đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, là an toàn dữ liệu.

Bộ TT&TT sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu Việt Nam. Tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt cơ bản của chuyển đổi số.

Đặc biệt, về chuyển đổi số, Bộ TT&TT đặt mục tiêu nâng số lượng tài khoản từ các nền tảng số Việt Nam lên ít nhất 50%.

Về công nghiệp công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nhằm tạo ra sự cộng hưởng trong nước và đi ra nước ngoài.

Về báo chí xuất bản và truyền thông là sự tuân thủ pháp luật Việt Nam của các nền tảng xuyên biên giới, là giải quyết các vấn đề về tư nhân hóa báo chí, báo hóa tạp chí, trang tin, mạng xã hội...

Có thể bạn quan tâm