Ngân hàng Nhà nước miễn phí rút tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước miễn phí rút tiền mặt

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 27/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014 quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được NHNN ban hành.

Theo đó, Thông tư 27 quy định với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) được miễn phí rút tiền mặt trong tháng khi giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

Quảng cáo

TCTD sẽ chịu mức phí 0,005% trên số chênh lệch dương trong tháng giữa giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán trừ giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

NHNN cũng đồng thời bổ sung quy định về phương thức thu phí rút tiền mặt ở Thông tư 27 này. Theo quy định này, hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chứng từ thu phí theo Bảng kê tính phí theo Phụ lục đính kèm Thông tư này, hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt theo quy định về Hệ thống tài khoản kế toán được ban hành tại Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 quy định hệ thống tài khoản kế toán NHNN Việt Nam và sổ tay hướng dẫn vận hành của hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán lập ngân sách và tích hợp hệ thống.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2020.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng.

Thứ hai, 02/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia