Ngân hàng SHB báo lãi trước thuế hơn 9,035 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022, với lãi trước thuế đạt hơn 9,035 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng SHB đạt gần 13,237 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lãi từ dịch vụ cũng tăng 55%, đạt gần 635 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động thanh toán tăng 32%, đạt 390,939 tỷ đồng và thu dịch vụ đại lý tăng 48% đạt 489,810 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác của ngân hàng SHB cũng đạt hơn 586 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 13% (còn 96 tỷ đồng) và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 86% (giảm 110 tỷ đồng).

Cùng với đó, ngân hàng SHB còn tiết giảm 39% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 2,511 tỷ đồng. Do đó, SHB thu được hơn 9,035 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ.

ngân hàng SHB
Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản của ngân hàng SHB mở rộng 4% so với đầu năm, lên mức 528,560 tỷ đồng

Như vậy, ngân hàng SHB đã thực hiện được 77% so với kế hoạch đặt ra cho cả năm 2022 lợi nhuận trước thuế 11,686 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Riêng quý III/2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng SHB chỉ tăng 10% so cùng kỳ, thu được gần 4,138 tỷ đồng. Cộng thêm trong quý ngân hàng này chỉ dành 879 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó, ngân hàng SHB báo lãi trước thuế hơn 3,258 tỷ đồng, tăng 74%.

Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản của ngân hàng SHB mở rộng 4% so với đầu năm, lên mức 528,560 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 50% còn 7,120 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 26% còn 40,928 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng nhẹ 4% 376,104 tỷ đồng,…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng của ngân hàng SHB cũng tăng 4% so với đầu năm đạt 340,717 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền vay các TCTD khác gấp 2.1 lần, lên mức 11,326 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm