NHNN ban hành quyết định về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo quyết định này của Ngân hàng Nhà nước, danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc có 4 người, trong đó có 3 người là thanh tra viên chính và 3 người là thanh tra viên công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Quảng cáo

Hiện nay, quy định pháp lý về người giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thể hiện ở Thông tư số 14/2020/TT-NHNN.

Thông tư này là văn bản quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư 14 quy định việc công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là người giám định tư pháp theo vụ việc); quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trước ngày 31/10 hằng năm, thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) rà soát, lựa chọn, lập danh sách người có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 14, lập hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại kỳ họp thứ 3 sáng 24/5, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia