Quốc hội quyết định vẫn giữ trần giá vé máy bay

Luật Giá (sửa đổi) mới được Quốc hội đã biểu quyết thông qua ghi rõ Nhà nước vẫn quy định trần giá vé máy bay...
 trần giá vé máy bay

Chiều 19/6, với 92,91% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó, Nhà nước vẫn quy định trần giá vé máy bay.

Trước đó, báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, về định giá của Nhà nước đối với giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, đa số ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ: Nhà nước định giá tối đa (giá trần) để đảm bảo lợi ích nhân dân; có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định về khung giá.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường hàng không còn mang tính cạnh tranh hạn chế; việc thúc đẩy các loại hình vận tải phát triển đồng bộ, hiện đại còn phải phấn đấu, đặc biệt là khi đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao chưa được triển khai, vận hành.

Khi chưa đánh giá được tác động và hệ quả của việc bỏ quy định về giá trần, để một mặt đảm bảo quyền chủ động của các hãng hàng không, song mặt khác vẫn bảo vệ quyền lợi của người dân thì Nhà nước vẫn cần giữ quy định giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa với tính chất là công cụ quản lý nhà nước về giá nhằm bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước trong ổn định thị trường, giữ được cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở căn cứ bối cảnh thực tế, nghiên cứu thận trọng các luồng ý kiến khác nhau, dựa trên nguyên tắc quyết định theo đa số, tại thời điểm hiện nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép quy định giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không nội địa.

Có thể bạn quan tâm