Sau 6 tháng thí điểm đã có 1,1 triệu khách hàng đăng ký sử dụng Mobile Money

Tính đến cuối tháng 3/2022, tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile - Money là hơn 1,1 triệu khách hàng.
Sau 6 tháng thí điểm đã có 1,1 triệu khách hàng đăng ký sử dụng Mobile Money

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo "Đẩy mạnh phát triển Mobile Money". Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hơn 60% tài khoản đăng ký là ở nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, đáp ứng đúng kỳ vọng về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở vùng sâu, vùng xa.  

Cụ thể, về số lượng khách hàng, tính đến cuối tháng 3/2022, tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile - Money là hơn 1,1 triệu khách hàng, trong đó số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là gần 660.000 khách hàng (chiếm hơn 60% tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ).

Về phát triển điểm kinh doanh, tại thời điểm cuối tháng 3/2022, hơn 3.000 điểm kinh doanh được thiết lập, trong đó: số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là khoảng gần 900 điểm, chiếm khoảng 30% tổng số điểm kinh doanh được thiết lập.

Tổng số đơn vị chấp nhận thanh toán được thiết lập đến cuối tháng 3/2022 là hơn 12.800  đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó chủ yếu là các đơn vị cung ứng dịch vụ thiết yếu như điện, nước, giáo dục,…

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, tổng số lượng giao dịch qua Mobile Money đã đạt hơn 8,5 triệu giao dịch nhưng giá trị còn khiêm tốn (hơn 370 tỷ đồng).

Theo NHNN, mặc dù những tháng đầu triển khai dịch vụ Mobile Money, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều địa phương phải giãn cách song số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ vẫn khả quan, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa cho thấy, MobileMoney đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, nhất là nhóm người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ ngân hàng.

NHNN khuyến nghị, để Mobile Money phát triển mạnh thời gian tới, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cũng cần tiếp tục triển khai các hình thức, biện pháp tuyên truyền, thuyết phục các điểm kinh doanh kết hợp với khích lệ kinh tế giai đoạn đầu triển khai dịch vụ cho thấy những lợi ích phi tài chính như tăng lượng khách hàng đến điểm kinh doanh, có thêm nguồn thu từ phí hoa hồng khi có tập khách hàng quen thuộc.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nội dung liên quan quy định về mục tiêu, phạm vi thực hiện thí điểm, nội dung thí điểm, tổ chức thực hiện, các hành vi bị cấm theo quy định tại Quyết định 316/QĐ-TTg; Phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai, thúc đẩy thanh toán dịch vụ công, các khoản trợ cấp Chính phủ qua dịch vụ Mobile-Money.

Có thể bạn quan tâm