#siết phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kênh tín dụng sắp “nóng” trở lại?

Kênh tín dụng sắp “nóng” trở lại?

Theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020 với các điều kiện phát hành trái phiếu bị siết chặt hơn, các doanh nghiệp sẽ quay trở lại với kênh tín dụng khi cần vốn.