Sở Công thương các tỉnh phải quản lý và xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết, Bộ Công thương yêu cầu Sở công thương các tỉnh có nhiệm vụ quản lý và xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp.
Sở Công thương các tỉnh phải quản lý và xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp

Theo đề xuất của Bộ Công thương thì sở công thương các tỉnh, thành phố có thêm chức năng tổ chức và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Công thương bổ sung thêm một số ngành, lĩnh vực mà sở công thương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương như: Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, công nghiệp hỗ trợ, thương mại biên giới....

Đối với quy định về thương mại biên giới (đối với các tỉnh có biên giới), sở công thương có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn...

Có thể bạn quan tâm