Tất cả ngân hàng thương mại phải lên sàn chậm nhất cuối năm sau

100% số ngân hàng thương mại cổ phần phải niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức HoSE, HNX, UpCOM chậm nhất vào cuối năm sau 2020.
Tất cả ngân hàng thương mại phải lên sàn chậm nhất cuối năm sau

Theo quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" - vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nghiên cứu cho phép các tổ chức tín dụng được sử dụng một phần dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ; hoàn thiện quy định về tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, NHNN phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường trao đổi thông tin giám sát luồng vốn giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, nguồn vốn đầu tư nước ngoài, việc huy động vốn qua phát hành tiền ảo và tài sản mã hóa.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin, thanh tra, giám sát giữa Bộ Tài chính và NHNN Việt Nam đối với các tập đoàn tài chính - ngân hàng, các giao dịch tài chính và dòng lưu chuyển vốn giữa các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là các tổ chức kinh doanh chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc các tổ chức tín dụng.

NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình điều hành và thực thi chính sách tài chính - tiền tệ nhằm tạo sự liên kết đồng bộ giữa thị trường tiền tệ, tín dụng và thị trường chứng khoán.

Thủ tướng lệnh cho ngành ngân hàng thực hiện các giải pháp nhằm cân bằng giữa chính sách tín dụng với chính sách huy động trên thị trường vốn nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn của tổ chức tín dụng và giới hạn cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hiện chỉ có 17 cổ phiếu ngân hàng đang được niêm yết/đăng ký giao dịch trên cả ba sàn. Trong đó 11 trên sàn HoSE, 4 trên HNX và 2 trên UpCOM. 

Không kể DongABank đang bị kiểm soát đặc biệt, 13 ngân hàng thương mại cổ phần vẫn chưa lên sàn là VietCapital Bank, SCB, MSB, Nam A Bank, PVCombank, SaigonBank, VietBank, VietABank, BaoVietBank, PGBank, SeaBank và ABBank.

Có thể bạn quan tâm