Tháng 8: Gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 106,9%

Theo Tổng cục Thống kê, số liệu tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm cho thấy kinh tế Việt Nam tiếp tục những tín hiệu khởi sắc. Riêng trong tháng 8, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này, cả nước còn có gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 149.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 8 tháng đầu năm là 104.300, bình quân một tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ngoài ra, số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8 đạt gần 16,78 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 đạt gần 1,21 triệu tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 956.500 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, sau 8 tháng, ngân sách Nhà nước bội thu hơn 252.000 tỷ đồng.

Đối với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 481.200 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đã đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng 0,005% so với tháng trước. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2021; lạm phát cơ bản tăng 1,64%.

Điều này cho thấy, Nhà nước đang không ngừng kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa, trước những biến động không ngừng và ngày càng phức tạp của thế giới.

Có thể bạn quan tâm