Tổng công ty Phát điện 3: Tổng doanh thu 46.163 tỉ đồng, đạt 101,64% kế hoạch

Năm 2022, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, song đơn vị đã đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch Tập đoàn giao.

Đây là nội dung phát biểu của Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN trong Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 cho biết, năm 2022, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến giá thành và nguồn cung ứng nhiên liệu, Tổng công ty Phát điện 3 đã chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng than cho các nhà máy, đảm bảo công tác sản xuất điện.

Với những nỗ lực này, sản lượng điện của EVNGENCO3 là 32,212 tỉ kWh, đạt 104,57% kế hoạch. Trong đó, 28,125 tỉ kWh từ các đơn vị hạch toán phụ thuộc và 4,087 tỉ kWh từ các đơn vị mà EVNGENCO3 có tham gia góp vốn. Tổng doanh thu là 46.163 tỉ đồng, đạt 101,64% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước của công ty mẹ ước đạt 2.200 tỉ đồng.

EVNGENCO3
Kế hoạch năm 2023, Tổng công ty Phát điện 3 dự kiến sản lượng điện thực hiện là 31,708 tỉ kWh

Tổng công ty Phát điện 3 thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch EVN giao. Đồng thời hoàn thành đúng tiến độ sáu công trình sửa chữa lớn các tổ máy tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Nhà máy điện Phú Mỹ 4, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah. Đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu chất lượng góp phần đảm bảo công tác sản xuất điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty Phát điện 3 tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Tổng công ty Phát điện 3 đã có các buổi làm việc và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực năng lượng.

Kế hoạch năm 2023, Tổng công ty Phát điện 3 dự kiến sản lượng điện thực hiện là 31,708 tỉ kWh. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 28,269 tỉ kWh và công ty cổ phần là 3,440 tỉ kWh.

Có thể bạn quan tâm