Tổng cục Thuế yêu cầu khẩn trương thực hiện giảm tiền thuê đất

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuê đất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023. Ảnh minh hoạ
Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023. Ảnh minh hoạ

Thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-TCT chỉ đạo cục thuế các địa phương hướng dẫn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thực hiện giảm thuế, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuê đất, theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo đó, tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)..., để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Cơ quan thuế xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị.

Cục thuế các địa phương gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất.

Tổng cục Thuế yêu cầu thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm người nộp thuế tiếp cận, hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng, kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu, căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất (theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg), do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất (theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg) trên địa bản tỉnh, thành phố, cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống.

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm phân công các bộ phận có liên quan trong cơ quan thuế thực hiện cập nhật, tra cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đôn đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện giảm tiền thuê đất theo quy định, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nộp theo quy định pháp luật về tiền thuê đất hiện hành.

Các cục thuế tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, trong đó đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, các cục thuế phản ánh kịp thời và đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thuế để được giải quyết.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Về mức giảm tiền thuê đất, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Có thể bạn quan tâm