VAMC sẽ dùng 15.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu

VAMC sẽ dùng 15.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu

Trong năm 2020 VAMC dự kiến sẽ phát hành tối đa 15.000 tỷ đòng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các ngân hàng yếu kém có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%.

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Theo đó, trong năm 2019, VAMC đã mua 381 khoản nợ xấu (với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.544 tỷ đồng) của 9 tổ chức tín dụng (TCTD) bằng trái phiếu đặc biệt (TĐBT) với mức giá mua nợ là 19.846 tỷ đồng, đạt 99,23% kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập đến cuối năm 2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 359.393 tỷ đồng, giá mua nợ là 327.413 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đã thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường 37 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.247 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 2.131 tỷ đồng dư nợ xấu cho TCTD, đạt 112% chỉ tiêu. Lũy kế từ năm 2017 đến 31/12/2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường đạt 8.013 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 8.207 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trong năm 2019, VAMC đã xử lý 69.778 tỷ đồng dư nợ gốc (đạt 140% kế hoạch NHNN phê duyệt); lũy kế đến 31/12/2019 tạm tính đạt 258.205 tỷ đồng dư nợ gốc. Tổng số tiền thu hồi nợ là 32.273 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2019 là 151.619 tỷ đồng.

Số tiền thu hồi từ xử lý tài sản bảo đảm của VAMC trong năm 2019 đạt 6.468 tỷ đồng, bán khoản nợ 16.265 tỷ đồng. Cùng với đó, VAMC đã miễn giảm 1.019 tỷ đồng tiền lãi.

VAMC đặt kế hoạch năm 2020 phát hành TPĐB tối đa 15.000 tỷ đồng, mua nợ xấu theo giá trị thị trường 5.000 tỷ và xử lý nợ dự kiến 50.000 tỷ đồng (dư nợ gốc).

Đối với việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC sẽ mua nợ xấu bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% với phạm vi và số lượng nợ xấu theo quyết định của NHNN.

VAMC cũng dự kiến trình NHNN và các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng theo nội dung tại Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020, hướng tới 2022.

VAMC cho biết sẽ triển khai xúc tiến việc thành lập sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lý, khai thác thông tin về khoản nợ/tài sản.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu là ngày 8/10/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10/2021.

Thứ sáu, 17/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia