Xây dựng số 1 (CC1) huỷ kế hoạch niêm yết trên HoSE

Xây dựng số 1 (CC1) huỷ kế hoạch niêm yết trên HoSE

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP cho biết sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE và thông báo với cổ đông.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã chứng khoán: CC1 - UPCoM) vừa thống nhất huỷ bỏ kế hoạch về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) và toàn bộ hồ sơ đính kèm Nghị quyết 148/NQ-HĐQT.

Công ty cho biết thêm sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu nêu trên và thông báo với cổ đông.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, CC1 thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, CC1 ghi nhận doanh thu đạt 1.175 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,48 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,2% và tăng 307,9% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng cáo

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 32,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,7 tỷ đồng lên 72,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 162,4%, tương ứng tăng thêm 63,25 tỷ đồng lên 102,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 71,7%, tương ứng tăng thêm 30,7 tỷ đồng lên 73,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 40,3 tỷ đồng lên 78,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi âm 79,07 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,77 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Đến 31/3/2022, CC1 còn 1.221 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 100 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng 345 tỷ đồng. Tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng hơn 845 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng trị giá 450 tỷ đồng và khoản đầu tư vào trái phiếu 11 tỷ đồng.

Trong năm 2022, CC1 đặt kế hoạch doanh thu 11.252 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 16,9 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành 4,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 11/7 cổ phiếu CC1 dừng ở mức 17.800 đồng/cp, vốn hoá trên 5.600 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lý do cổ phiếu L14 của Licogi 14 bị cắt margin vì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trong báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi kiểm toán là con số âm.

Thứ năm, 18/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia