Xây dựng số 1 (CC1): Doanh thu tài chính tăng vọt, lãi quý I/2022 gấp 4 lần cùng kỳ

Xây dựng số 1 (CC1): Doanh thu tài chính tăng vọt, lãi quý I/2022 gấp 4 lần cùng kỳ

Quý I/2022, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18 tỷ đồng.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) công bố BCTC hợp nhất quý I/2022 với doanh thu giảm 9,2% so với cùng kỳ, về mức 1.175 tỷ đồng. Tuy vậy, tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 11,1% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lại tăng hơn 32% so với cùng kỳ, lên gần 73 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của CC1, doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt 628 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 53% vào tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng hóa (239 tỷ đồng) và doanh thu bán thành phẩm 268 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ (39 tỷ đồng).

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong quý tăng vọt 162% so với cùng kỳ, từ 39 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng khoản thu lãi tiền gửi (tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ) và nhận cổ tức, lợi nhuận được chia (tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay – cũng tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 76 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng mạnh từ 31 tỷ đồng quý 1/2021 lên 71 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn gấp đôi chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên quản lý, và các chi phí bằng tiền khác. Các công ty liên doanh liên kết đã có lãi dù chỉ tính đầu trăm triệu, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 7 tỷ đồng.

Quảng cáo

Đến 31/3/2022, CC1 còn 1.221 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 100 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng 345 tỷ đồng. Tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng hơn 845 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng trị giá 450 tỷ đồng và khoản đầu tư vào trái phiếu 11 tỷ đồng.

Trong khi đó, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 720 tỷ đồng, lên mức 3.050 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 493 tỷ đồng, lên mức 4.117 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2022, CC1 lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18 tỷ đồng.

Mới đây, CC1 thông tin vừa chào bán hơn 205 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Trong đó, gần 179 triệu cổ phiếu được chào bán thành công lần đầu, hơn 26,5 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối lại cho 6 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng số nhà đầu tư đã mua cổ phiếu CC1 trong lần phát hành này là 423 nhà đầu tư, gồm 417 nhà đầu tư trong nước và 6 nhà đầu tư nước ngoài. Dự kiến vào tháng 4, cổ phiếu sẽ được chuyển giao tới người mua. Tổng số tiền CC1 thu được từ đợt chào bán này là gần 2.053 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng “sốt đất” đẩy giá đất lên cao, cùng với đó là hạ tầng giao thông, logistic… còn thiếu đồng bộ là những điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia