Xây nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miền tiền sử dụng đất, thuê đất

Xây nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miền tiền sử dụng đất, thuê đất

Đó là nội dung mới trong Nghị định 49/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) tại Nghị định 100/2015. Trong đó, khuyến kích các chủ đầu tư bất động sản đầu tư phát triển dự án nhà ở xã hội.

Nghị định 49/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) tại Nghị định 100/2015. Trong đó có nhiều nội dung mới theo hướng khuyến khích các chủ đầu tư (CĐT) bất động sản đầu tư phát triển dự án NƠXH.

Theo đó, nghị định mới cho phép CĐT NƠXH được khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, quy định mới bổ sung ưu đãi đối với trường hợp CĐT hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án NƠXH trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp này các CĐT sẽ được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Đáng chú ý, Nghị định 49/2021 còn cho phép CĐT phát triển dự án xây dựng NƠXH mà không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở.

Cụ thể, CĐT sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án.

Quảng cáo

UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền được miễn này vào nghĩa vụ tài chính của CĐT phải nộp, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với trường hợp CĐT đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất.

Đặc biệt, ưu đãi này cũng được áp dụng với cả các dự án mà CĐT đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng NƠXH, hoặc CĐT đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% dành để xây dựng NƠXH.

CĐT được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án để đầu tư nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí, góp phần giảm giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành sau đầu tư...

Chủ đầu tư các dự án bất động sản NƠXH cũng sẽ được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH theo quy định.

Với các chủ đầu tư xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê mức hỗ trợ sẽ là toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài các quy định khuyến khích chủ đầu tư bất động sản dành nguồn lực xây dựng NƠXH nói trên, Nghị định số 49/2021 cũng bổ sung quy định về mức cho vay vốn ưu đãi để xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa NƠXH của các tổ chức tín dụng với chủ đầu tư bất động sản.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP. HCM thành lập Tổ công tác để chỉ đạo xem xét, tháo gỡ cho các dự án nhà ở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối với 6 chung cư có tổng diện tích sàn xây dựng là 243.910,7 m2 sàn, quy mô 2.928 căn hộ.

Chủ nhật, 16/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia