Xử lý nghiêm việc rao bán 3 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, trường hợp các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh...
Xử lý nghiêm việc rao bán 3 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 3304 yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội.

Theo nội dung văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ký, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản các dự án khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2), khu phố chợ Chiên Đàn, khu dân cư phố chợ Trường Xuân.

Tuy nhiên, các dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra thông tin, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1664/UBND-KTN ngày 29/3/202. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

“Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh” - công văn nhấn mạnh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh này cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra thông tin, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các dự án đầu tư BĐS trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, Nghị định và các quy định khác liên quan.

Chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và bên liên quan phải thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định, đồng thời, sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án.

Khuyến cáo các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra. 

Theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện những thông tin rao bán, đặt cọc đất nền tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn và đất nền tại các khu vực khác trên địa bàn khi chưa đủ điều kiện để chấn chỉnh, xử lý theo quy định. 

Có thể bạn quan tâm