Quảng Nam: Năm 2021 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, không hết sẽ bị thu hồi

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các huyện, thị xã, thành phố tập trung phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 trước ngày 31/3/2021 đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 được UBND tỉnh giao và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020.
Quảng Nam: Năm 2021 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, không hết sẽ bị thu hồi

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, tình này đã giao trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2021.  

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các huyện, thị xã, thành phố tập trung phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 trước ngày 31/3/2021 đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 được UBND tỉnh giao và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020.

Trong trường hợp các địa phương không phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao theo thời gian quy định, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho các ngành, địa phương khác có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn hoặc nộp trả ngân sách trung ương trước ngày 30/6/2021.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời tập trung tháo gỡ và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với từng nguồn vốn, từng chương trình, dự án trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, góp phần phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực lan tỏa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Định kỳ hằng quý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chủ trì họp (hoặc đi kiểm tra thực tế) nghe các ngành, địa phương, chủ đầu tư báo cáo tình tình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án có mức vốn bố trí cao nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của Quảng Nam dự kiến 6.273 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 4.034 tỷ đồng; nguồn xây dựng cơ bản tập trung là hơn 856 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.430 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng; nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách là hơn 659 tỷ đồng … Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự kiến 2.238 tỷ đồng. 

Có thể bạn quan tâm