bất động sản nghỉ dưỡng

09:54, 14/11/2020

Một đô thị biển đủ lớn sẽ hình thành một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm, mua sắm, kinh doanh hấp dẫn. Chính vì vậy, đô thị biển được dự đoán sẽ dẫn dắt xu thế phát triển bất động sản ven biển trong thời gian tới.