chủ tịch quốc hội

08:23, 15/06/2020

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, quyết định nhiều dự án luật, các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước...