Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ tất cả các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngày 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương nhận định, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Sau hội nghị Trung ương bất thường hôm nay, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông có trình độ giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XII và XIII; Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội ba khóa XIII, XIV, XV.

Bên cạnh đó, ông có 22 năm giảng dạy và làm quản lý ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Tổng kiểm toán Nhà nước (2006 - 2011), Bộ trưởng Tài chính (2011 - 2013), Trưởng ban Kinh tế Trung ương (2012 - 2016), Phó thủ tướng (2016 - 2020).

Tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 31/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Ngày 20/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có thể bạn quan tâm