Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được 437 phiếu tín nhiệm cao

Trong đợt lấy phiếu tín nhiệm 44 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận 437 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngày 25/10, tại phiên họp kỳ thứ 6, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận được 437 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 90,85%; 32 phiếu tín nhiệm tương ứng 6,65% và 11 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 2,29%.

Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông chính thức vào Đảng ngày 9/9/1985. Ông có trình độ giáo sư, tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Ông Vương Đình Huệ là ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Thời gian từ tháng 9/1979 đến năm 1985, ông là giảng viên Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Đến khoảng năm từ 1985 - 1986, ông là học viên khoa châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Từ năm 1986-1990, ông là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara; là giảng viên khoa Kế toán, Trường Đại học tài chính – kế toán Hà Nội trong thời gian từ năm 1991-1992.

Ông giữ chức Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội từ tháng 10/1992 đến tháng 5/1993. Tiếp theo đó là quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội vào thời gian từ tháng 6/1993 đến tháng 2/1999.

Từ tháng 3/1999 đến tháng 6/2001, ông là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 7/2001 đến tháng 7/2006, ông giữ chức Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được được bầu vào BCH Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất (8-2011), Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 28/12/2012, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 9/4/2016, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội khóa XIII bầu làm Phó thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 28/7/2016, ông được Quốc hội khóa XIV bầu lại làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 1/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công ông Huệ phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ ngân hàng; thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Từ ngày 7/2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức vụ bí thư Thành ủy Hà Nội, thay cho ông Hoàng Trung Hải. Sau đó, Thành ủy Hà Nội chỉ định ông kiêm nhiệm thêm chức bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 31/3/2021, sau thể thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Có thể bạn quan tâm