chuyển đổi số

Chủ nhật lúc 08:19

Tập đoàn SAP (Mã niêm yết trên sàn chứng khoán New York: SAP) vừa công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Việt làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam.