chuyển đổi số

Thứ năm lúc 11:16

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đã và đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, ứng dụng các lĩnh vực công nghệ mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.