chuyển đổi số

06:55, 27/06/2020

Mới đây, tại Hà Nội, Cục văn thư lưu trữ nhà nước và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025.