chuyển đổi số

07:24, 04/02/2020

Tập đoàn LANXESS đang đẩy mạnh việc số hóa trong các hoạt động sản xuất. Công ty hóa chất chuyên dụng đã triển khai một hệ thống phân tích tự phục vụ cho dữ liệu chuỗi thời gian trong nhiều lĩnh vực hoạt động của các nhà máy trên toàn cầu.