doanh nhân

08:56, 11/10/2020

Nếu mùa đông năm 1946 chiến tranh nổ ra ở Hà Nội sớm vài ngày, chắc tôi đã thành đồng hương của Bọ Lập...