Hung Thinh Land

12:03, 17/01/2020

Tập đoàn Hưng Thịnh khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào với Công ty Hưng Thịnh Long An. Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường cũng không thuộc danh mục các dự án do Tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư, phân phối.