Iran

11:13, 28/01/2020

TT Iran Hassan Rouhani đã có bài phát biểu kêu gọi người dân Iran tham gia vào cuộc bầu cử 2020 vào tháng 2 tới, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ đang tận dụng tình hình để “chia rẽ” Iran.