khỏi nghiệp sáng tạo

15:30, 03/12/2017

Hội đồng tư vấn, lãnh đạo của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân cho rằng, môi trường chính sách và khung pháp lý hiện hành còn nhiều điểm gây khó khăn cho doanh nghiệp mở rộng, phát triển hoạt

Khi start up từ một ý tưởng “copy”…
15:03, 21/06/2017
Liên Hương