lợi nhuận sau thuế

17:52, 03/04/2020

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố BTC kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận ròng giảm hơn 100 tỷ đồng xuống còn 8.214 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.