mb

06:30, 08/01/2020

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) nhằm phát triển và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận/sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của MB.