người lao động

15:30, 24/04/2020

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến giữa tháng 4/2020, dịch Covid-19 đã khiến gần 5 triệu lao động phải ngừng hoặc mất việc, kéo tỷ lệ người có việc làm quý I/2020 xuống thấp nhất 10 năm qua.