nợ xấu

13:14, 12/05/2020

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, nợ xấu cho vay chương trình hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tăng mạnh từ cuối năm 2018 đến nay đã lên tới 35,2%.

Khi nợ xấu thách thức ngân hàng!
10:08, 27/03/2020
Phong Linh
Basel II: Chuẩn "ấm no" ngân hàng?
11:36, 16/01/2020
Tuệ Minh
TPBank mua lại toàn bộ nợ xấu tại VAMC
07:38, 04/09/2019
Hương Thảo