phóng tên lửa đạn đạo

06:55, 05/06/2020

Ngày 02/06/2020, tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI) tuyên bố thực hiện thành công một thử nghiệm phóng hệ thống tên lửa LORA (Hệ thống tên lửa pháo binh tầm xa).