PVN

06:35, 30/09/2020

Theo kế hoạch của Chính phủ, đến cuối năm 2020 sẽ xử lý dứt điểm 12 đại dự án thua lỗ của ngành Công thương nhưng đến ngày 24/6, chỉ có dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP- 1 Hải Phòng đủ điều kiện xem xét đưa ra khỏi danh sách “đen”.

Không được chậm trễ các dự án điện
13:52, 09/08/2019
Liên Hương