Shopee

10:30, 25/12/2020

Đó chính là hình thức tiếp thị liên kết Shopee KOL Affiliate đang rất được các đối tượng là các bạn trẻ, doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp yêu thích.