spacex

15:31, 05/05/2020

Nam diễn viên Hollywood đã có các buổi thảo luận với SpaceX của Elon Musk và NASA về bộ phim phiêu lưu hành động mới đầy hứa hẹn.