thực phẩm chức năng

14:09, 06/01/2020

Từ cuối năm 2019, Sở Công Thương đã có chỉ thị siết chặt hình thức kinh doanh đa cấp mặt hàng thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thời điểm này, Bộ Công Thương tiếp tục quản lý chặt mọi mặt hàng kinh doanh theo hình thức này.