triều tiên

06:34, 30/11/2020

Ngày 25/11, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) quyết định đặt hàng 200 quả đạn Tên lửa Đất đối đất Chiến thuật (KTSSM), được thiết kế để phá hủy các trận pháo binh – tên lửa ngầm Triều Tiên.