vcci

16:54, 16/01/2021

TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HN (HBA) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HBA khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.