viễn thông

14:12, 09/10/2020

Uỷ ban quốc phòng Quốc hội Anh đưa ra báo cáo mới nhất cho rằng “có bằng chứng về sự thông đồng giữa Huawei và chính phủ Bắc Kinh”.