10 năm tới Việt Nam sẽ có thêm 177 khu công nghiệp

10 năm tới Việt Nam sẽ có thêm 177 khu công nghiệp

Dự kiến đến năm 2030, quy hoạch diện tích đất khu công nghiệp dự kiến tăng thêm 115.000ha, đạt 205.800ha. Theo đó, cả nước sẽ có 558 khu công nghiệp, tăng thêm 177 khu công nghiệp so với năm 2020.

Theo dự thảo Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tính đến năm 2020, cả nước có 381 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 114.000 ha. Trong đó diện tích KCN đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 90.800 ha, tăng 18.800 ha so với năm 2010.

Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã thành lập 30 KCN với diện tích 7.000 ha. Trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 5.200 ha, tăng 2.720 ha so với năm 2010.

Vùng Đồng bằng sông Hồng đã thành lập 94 KCN với diện tích 26.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 19.950 ha, tăng 4.920 ha so với năm 2010.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đã thành lập 68 KCN với diện tích 22.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 17.100 ha, tăng 7.240 ha so với năm 2010.

Vùng Tây Nguyên đã thành lập 10 KCN với diện tích 2.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 1.550 ha, tăng 290 ha so với năm 2010.

Vùng Đông Nam Bộ đã thành lập 119 KCN với diện tích 44.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 34.240 ha, tăng 50 ha so với năm 2010.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập 60 KCN với diện tích 13.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng là 12.760 ha, tăng 3.580 ha so với năm 2010.

Quảng cáo

Trong số 381 KCN, đến nay mới chỉ có 331 KCN, khu chế xuất đi vào hoạt động, chiếm gần 87% số khu đã thành lập.

Tỷ lệ lấp đầy bình quân đối với các khu đã đi vào hoạt động khoảng 75%, riêng khu chế xuất Linh Trung III (tỉnh Tây Ninh) và khu chế xuất Linh Trung II, khu chế xuất Linh Trung (TP HCM) đều có tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, khu chế xuất Tân Thuận có tỷ lệ lấp đầy đạt 81%.

Theo dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, đến năm 2030 nước ta sẽ dành khoảng 205.800 ha làm khu công nghiệp. Trong đó, có khoảng 60% là đất trực tiếp sản xuất công nghiệp, còn 40% diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp gồm: giao thông, điện, nước, khu xử lý chất thải, cây xanh,...

Số liệu trên tăng thêm 115.000 ha so với năm 2020, kể cả diện tích 95 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển và các khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, dự kiến sẽ có 558 khu công nghiệp trên cả nước, tăng thêm 177 khu công nghiệp so với năm 2020.

Trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc 15.170 ha (58 KCN), tăng 9.970 ha so với năm 2020; vùng Đồng bằng sông Hồng 52.210 ha (142 KCN), tăng 32.260 ha; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: 47.930 ha (111 KCN), tăng 30.830 ha; vùng Tây Nguyên 3.730 ha (17 KCN), tăng 2.180 ha; vùng Đông Nam Bộ 59.010 ha (127 KCN), tăng 24.770 ha; vùng Đồng bằng sông Cửu Long 27.740 ha (103 KCN), tăng 14.980 ha.

Việc quy hoạch, bố trí diện tích quỹ đất các khu công nghiệp của cả nước như trên là tính tới lâu dài, tránh tốn kém kinh phí trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Sau khi được Quốc hội quyết định, trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ chủ động điều tiết, phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương với các điều kiện và tiêu chí, ưu tiên cho phép các địa phương mở rộng các KCN khi đã thực hiện tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%.

Số liệu trên tăng thêm 115.000 ha so với năm 2020, kể cả diện tích 95 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển và các khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, dự kiến sẽ có 558 khu công nghiệp trên cả nước, tăng thêm 177 khu công nghiệp so với năm 2020.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia