ACB hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 13.500 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm.
ACB hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022.

Tổng thu nhập hoạt động của ACB trong 9 tháng đạt hơn 20.800 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 20,7%, đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng ấn tượng 21%, đạt 2.600 tỷ, lãi từ hoạt động khác gấp 12 lần (849 tỷ đồng).

Ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 14% (còn 544 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 87% (còn 23 tỷ đồng). Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ gần 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 389 tỷ đồng.

Trong kỳ này, ACB được hoàn nhập 180 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ cùng kỳ trích lập hơn 2,812 tỷ đồng. Riêng trong quý 3/2022, ACB trích hơn 90 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó Ngân hàng thu được gần 4,475 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 71% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý III/2022, tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 riêng lẻ của ACB đạt 12% và 12,5%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% của NHNN.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 13.500 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ tăng 21% đạt 2.599 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác gấp 12 lần đạt 849 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 14% (còn 544 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 87% (còn 23 tỷ đồng). Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ gần 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 389 tỷ đồng.

Kỳ này, ACB cũng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường, lên trên mức 27%.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản ACB đạt 561.114 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,1% lên 402.251 tỷ đồng. Danh mục tín dụng tập trung vào mảng bán lẻ với tỷ lệ lên đến 94%.

Tiền gửi khách hàng tại ACB tăng 3,2% lên 392.024 tỷ đồng. Ngân hàng cũng huy động từ phát hành giấy tờ có giá, với số dư cuối quý 3 là hơn 40.000 tỷ đồng (tăng 9.500 tỷ đồng so với đầu năm). ACB tiếp tục là một trong những ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao nhất, đạt 24,13%.

Tính đến hết quý 3/2022, tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 riêng lẻ của ACB đạt 12% và 12,5%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% của NHNN. Tỷ lệ LDR đạt mức 83%, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ thanh khoản theo quy định.

Nợ xấu của ngân hàng ở mức 4.056 tỷ đồng, chiếm 1% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng, thuộc top những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hiện nay.

Có thể bạn quan tâm