Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng đấu giá 71 lô đất, lý do là gì?

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng đấu giá 71 lô đất, lý do là gì?

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất nằm trong số 235 trường hợp giao đất không thông qua đấu giá trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo Kết luận số 3959.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản gửi gửi các đơn vị liên quan về việc tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo kết luận số 3959 của UBND tỉnh ngày 22/4/2020.

Theo kết luận số 3959 về thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất ở, thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ và việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 4637 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung:

“Đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng thì giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó; sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp”.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, nhận thấy nội dung trên cần phải được rà soát, đánh giá lại để bảo đảm việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tạm dừng thực hiện nội dung nêu trên, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo quyết định Thanh tra công bố hồi tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 235 trường hợp đất được giao có thu tiền không thông qua đấu giá tại huyện Đất Đỏ thì chỉ có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, 196 trường hợp giao sai.

Quảng cáo

Trong số 196 trường hợp giao sai này, có 48 lô đã được tự nguyện trả lại, 77 lô đất chưa được xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng.

Đối với 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương thu hồi.

Còn 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng đã được kết luận: “Giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó. Sau đó yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp”.

Đến nay, Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký văn bản số 15838 yêu cầu tạm dừng chủ trương đấu giá như nêu trên.

Về trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Đất Đỏ đối với 196 trường hợp giao đất sai, Kết luận số 3959 thuộc trách nhiệm các ông: ông Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Tạ Văn Bửu - Phó chủ tịch UBND huyện (thời kỳ 2011-2016 và chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Văn Hải - Phó chủ tịch UBND huyện (nhiệm kù 2011-2016 và 2016-2021).

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đất Đỏ cũng có trách nhiệm khi đã tham mưu giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 196 trường hợp giao đất sai này.

Đối với 148/196 lô đất giao sai quy định (48 lô đã được tự nguyện trả), UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao huyện Đất Đỏ khẩn trương thu hồi 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 3 địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên thống nhất sẽ thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp được hoàn thành trước ngày 30/6/2023, và đến 31/12/2023 sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia