Bãi bỏ một số quy định về phát triển điện gió, điện mặt trời

Bãi bỏ một số quy định về phát triển điện gió, điện mặt trời

Bộ Công Thương đã ban hành thông tư đầu tiên để "xông đất năm mới". Cụ thể, Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/1/2023 về việc bãi bỏ một số quy định liên quan đến phát triển điện gió, điện mặt trời.

Cụ thể, thông tư mới này bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió, đơn cử như: Khoản 3 Điều 3 (Quy hoạch và danh mục phát triển các dự án điện gió); Điều 4 (Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực), Điều 7 (Điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió); Khoản 2 Điều 9 (Chế độ báo cáo và quản lý vận hành);

Quảng cáo

Đồng thời, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, đơn cử như: Điểm a khoản 1 Điều 4 (Phát triển dự án điện mặt trời nối lưới); Bãi bỏ cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.” tại điểm a khoản 1 Điều 5.

Thông tư 01/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/01/2023.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành nhiều thông tư, quyết định liên quan đến việc phát triển cũng như vận hành điện gió, điện mặt trời nhằm hoàn thiện thể chế cũng như hướng dẫn các doanh nghiệp vận hành và mua bán điện thông suốt. Đơn cử nhất là Quyết định 21/QĐ-BCT về Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp có hiệu lực từ ngày 7 tháng 1 năm 2023. 

điện gió

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia