Ban kiểm soát "tố" lãnh đạo Coteccons

Ban kiểm soát

Sự việc hai quỹ ngoại “đòi” phế truất ban lãnh đạo của Coteccons chưa kịp “lắng xuống” thì đến lượt Ban kiểm soát của Coteccons làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng tố cáo ban lãnh đạo của công ty này.

Cắt xén, chỉnh sửa sai sự thật báo cáo của Ban kiểm soát

Theo đó, ông Luis Fernando Garcia Agraz, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Xây dựng Conteccons (Conteccons) vừa có đơn kiến nghị gửi lên Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tố cáo hàng loạt hành động mà ban này cho là trái luật pháp của ban lãnh đạo Coteccons và đề nghị tiến hành công bố thông tin sai phạm theo quy định.

Cụ thể, ngày 22/1/2020, Ban kiểm soát đã soạn và gửi cho thư ký Hội đồng quản trị bản báo cáo quản trị công ty, nhưng trong báo cáo của Hội đồng quản trị công bố vào ngày 30/1/2020 thì phần báo cáo của Ban kiểm soát đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ, thậm chí là trái ngược với báo cáo gốc.

Tiếp đó, ngày 5/5/2020, Ban kiểm soát đã gửi lên Hội đồng quản trị báo cáo thường niên về phần của Ban kiểm soát. Và một lần nữa, ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons đã ký công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019, trong đó phần báo cáo của Ban kiểm soát hoàn toàn khác với bản báo cáo do bộ phận này soạn thảo.

Bên cạnh đó, báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát Coteccons còn tố ban lãnh đạo công ty đã cắt xén, chỉnh sửa 8 nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát để không công bố cho cổ đông.

Đó là những nội dung thể hiện sự lũng đoạn của ban lãnh đạo, thành lập hàng loạt công ty khác nhau và sở hữu chéo, trong đó đưa người nhà và người của Coteccons sở hữu cổ phần nhưng không công bố theo quy định của pháp luật, dẫn đến sự suy giảm quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của cổ đông.

Ngoài ra, Ban điều hành công ty còn bị tố có những hành động có tính chất cản trở hoạt động của Ban kiểm soát.

Theo đó, ngày 4/10/2019, Ban kiểm soát họp với Ban điều hành công ty, yêu cầu cho phép kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán đặc biệt, theo yêu cầu của cổ đông nhưng bị Ban điều hành từ chối mà không nêu rõ lý do. Tiếp đó, ngày 2/12/2019, Ban kiểm soát đã ban hành nghị quyết số 6/2019 đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức đại hội cổ đông bất thường, căn cứ theo điều 136.3(d) Luật doanh nghiệp nhưng vẫn không được phê chuẩn.

Đến ngày 11/3/2020 Ban điều hành đã ban hành các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban kiểm soát) sang các bộ phận hoặc địa điểm làm việc khác mà không được sự đồng ý của Ban kiểm soát.

Phản đối việc này, ngày 16/3/2020, Ban kiểm soát đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-BKS yêu cầu Ban điều hành hủy bỏ các quyết định sai trái và khôi phục hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Cho đến nay, yêu cầu trên không được thực hiện, do đó Ban kiểm toán nội bộ không thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của mình.

Quảng cáo

Tiếp đó, ngày 17/3/2020, Ban kiểm soát đã gửi công văn yêu cầu Ban điều hành cung cấp thông tin để Ban kiểm soát rà soát báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, tuy nhiên ban điều hành từ chối.

Nghiêm trọng hơn, ngày 18/3/2020, theo giấy ủy quyền số 5221/2019/UQ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty luật Lê Nguyễn đã gửi email không công nhận vai trò của 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam. Đây là sự vi phạm và cản trở hoạt động của Ban kiểm soát.

Tố Chủ tịch Hội đồng quản trị lập hệ sinh thái “đối đầu” Coteccons

Cũng theo văn bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước của Ban kiểm soát, một số quản lý cấp cao của Coteccons và người có liên quan lại nắm giữ quyền sở hữu đáng kể tại các công ty khác hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh với Coteccons hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan.

Cụ thể, Ông Nguyễn Bá Dương, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Đại diện pháp luật của Coteccons và đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons (Newtecons), trước đây là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc F.D.C với tỷ lệ sở hữu là 49% theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất ngày 12/10/2017, theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của FDC).

Bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc, vợ ông Nguyễn Bá Dương, là cổ đông sáng lập của Công ty CP BM Windows (BM Windows) với tỷ lệ sở hữu là 60%, theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới của BM Windows ngày 19/7/2016.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, con ông Nguyễn Bá Dương là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Boho Decor (Boho) được thành lập ngày 05/08/2015 với với tỷ lệ góp vốn 40%, theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới.

Ông Nguyễn Xuân Đạo, em của ông Nguyễn Bá Dương, tham gia vào các công ty khác nhau như: Cổ đông sáng lập của Newtecons, với tỷ lệ sở hữu là 34% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất FDC; cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ góp vốn 10%.

Bên cạnh đó, ông Đạo còn là cổ đông sáng lập Công ty CP Vật liệu và Giải pháp Sol (Sol), trước đây là Công ty CP Vật liệu và Giải pháp S.M.A.R.T (SMART) được thành lập ngày 19/11/2015 với tỷ lệ sở hữu là 29.9%. Đồng thời, ông này còn là chủ sở hữu trước đây của Công ty TNHH xây dựng Dcons (Dcons), trước đây có tên là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Gia Minh.

Ngoài ra, ông Trần Quang Quân hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Cotecons, cũng liên quan đến các công ty như: Cổ đông sáng lập của Newtecons với tỷ lệ sở hữu là 17%; Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons), là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Theo công bố mới nhất, Coteccons hiện đang sở hữu 14.3% vốn điều lệ của Ricons.

Ông Ngô Thanh Phong, hiện đang là Chánh văn phòng tại Coteccons, là cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ sở hữu là 10% theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới cuả BM Windows tại ngày 19/7/2016.

Điều đáng nói ở đây, theo biên bản họp và Nghị quyết, trong đại hội cổ đông kể từ năm 2015 và các năm tiếp theo tiếp theo cũng như trong các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu công bố thông tin của công ty, Coteccons không có công bố tỷ lệ sở hữu của ông Dương và ông Quân, các cán bộ quản lý của công ty và những người trong gia đình tại các công ty nói trên. Điều này đã vi phạm quy định công khai lợi ích có liên quan tại Điều 159 Luật doanh nghiệp năm 2014, điều 24 và điều 32 Nghị định 71/NĐ-CP.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia