Becamex "lại" muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1 - 5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý II - quý III/2021.
Becamex "lại" muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, MCK: BCM) vừa ra nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021.

Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng và chia thành nhiều đợt (3-5 đợt). Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1-5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý 2 - quý 3/2021.

Mục đích cho lần huy động vốn trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Becamex; cơ cấu lại nguồn vốn của Tổng công ty đồng thời phục vụ các mục đích được phép khác theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng vốn, tùy thuộc nhu cầu sử dụng tại thời điểm phát hành. Cụ thể, (1) thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng; (2) thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); (3) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.

Trước đó Becamex cũng vừa mới thông báo hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng giá trị huy động được 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có ngày đáo hạn vào ngày 25/3/2026.

Tính đến cuối quý I, Becamex đang ghi nhận tổng giá trị trái phiếu là 6.046 tỷ đồng. Sau đợt phát hành trái phiếu lần 2 trên, tổng công ty dự kiến tỷ lệ nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lên tăng lên 0,42 lần, từ mức 0,34 lần đầu năm.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới đây, Becamex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. Riêng mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng đến 44% lên 1.119 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên Becamex muốn huy động vốn lớn từ kênh trái phiếu. Trước đó, năm 2019, Becamex đã lên kế hoạch huy động vốn với hình thức tương tự. 

Có thể bạn quan tâm