Bình Dương: 12 KCN được đăng ký thành lập mới diện tích hơn 11.500 ha

Bình Dương: 12 KCN được đăng ký thành lập mới diện tích hơn 11.500 ha

Về tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất KCN thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất KCN năm 2021, hiện có 7 chủ đầu tư đăng ký thành lập mới 12 KCN với diện tích hơn 11.544 ha tại Bình Dương.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương cho biết, theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 tổng số KCN được quy hoạch trên địa bàn tỉnh là 34 KCN với tổng diện tích 14.790 ha.

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã thành lập 29 KCN với tổng diện tích quy hoạch gần 12.663 ha. Trong đó có 27 KCN đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích gần 10.963 ha. Các KCN đã lấp đầy hơn 88% diện tích đất cho thuê, tương đương hơn 6.695 ha.

Ngoài ra, tỉnh có hai KCN đang tiến hành các thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm KCN Việt Nam - Singapore III và KCN Cây Trường với tổng diện tích đất là 1.700 ha. Hai KCN này hiện đang thực hiện thủ tục quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000.

Quảng cáo

Ban Quản lý cho biết, các KCN trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, còn 4 KCN chậm thực hiện tiến độ điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 231 ha đất. Bao gồm: KCN Sóng Thần 3 giảm 107 ha, KCN Kim Huy giảm 42 ha, KCN Đại Đăng giảm 55 ha và KCN Phú Tân giảm 27 ha.

Về tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất KCN thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất KCN năm 2021, Ban Quản lý cho biết, hiện nay đã có 7 chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN đăng ký mở rộng và thành lập mới 17 KCN với tổng diện tích đất đăng ký hơn 14.787 ha. 

Trong đó, có 5 KCN được đăng ký mở rộng với diện tích gần 3.243 ha và 12 KCN được đăng ký thành lập mới với diện tích hơn 11.544 ha. Ban Quản lý đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để bổ sung theo quy hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, các KCN đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt 76%, thu hút vốn đầu tư trong nước vượt 82%, vốn đầu tư xây dựng thực hiện vượt hơn 115% và vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp vượt 26% so với kế hoạch năm 2021. Nhà đầu tư Singapore, Đài Loan, Samoa, Trung Quốc, Hong Kong,… có vốn đầu tư cao nhất trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư vào KCN trong thời gian qua.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bamboo Capital sẽ trả trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Với cổ tức bằng tiền mặt, doanh nghiệp dự chi là hơn 251 tỷ đồng.

Thứ bảy, 13/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia