Bình Thuận ban hành chỉ đạo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Bình Thuận ban hành chỉ đạo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Chỉ thị chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện.

Chỉ thị trên để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên; nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất,

Yêu cầu UBND cấp huyện cập nhật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và đánh giá cụ thể tính hợp lý của từng loại quy hoạch để cập nhật hoặc điều chỉnh cho thống nhất và phù hợp; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã La Gi, TP Phan Thiết và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tiếp tục quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ…

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế, bất cập. Trong đó, việc lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất thiếu chặt chẽ...

Một số địa phương trên địa bàn, nhất là vùng ven biển TP Phan Thiết, Kê Gà hay La Gi có biểu hiện tùy tiện, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn với diện tích lớn nhưng không thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất, không căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Quảng cáo

Tình trạng lấn chiếm đất công, sang nhượng đầu cơ tăng giá trục lợi gây mất an ninh trật tự tại địa phương; việc lập thủ tục hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản diễn ra phức tạp, xây dựng hạ tầng hình thành các điểm dân cư hoặc khu dân cư mới không theo quy định và bảo đảm quy chuẩn xây dựng; xác định ví trị đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để thu tiền sử dụng đất không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước. 

Tình trạng trên làm phá vỡ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị của địa phương, gây bức xúc và tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Mới đây, Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra việc quản lý và sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận và một số doanh nghiệp tại đây còn tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến tính hiệu lực, hiệu quả của việc sử dụng đất. 

KTNN kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận nên rà soát, xem xét việc áp dụng hệ số K hằng năm trên địa bàn tỉnh, không xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuế đất, giao đất tại thời điểm có quyết định giao đất, thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Xem xét việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất một năm theo từng khu vực đất đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất là mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Ngoài ra, KTNN cũng đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán phải được kiểm tra, đối chiếu thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, kiến nghị của KTNN tại báo cáo kiểm toán này và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết; báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực VIII trước ngày 30/6/2019.

>>Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch đường ven biển Bình Thuận 

 

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến đến 2025, tổng mức đầu tư để phát triển cảng cạn là 13.600 tỷ đồng, đến năm 2030 ước tính là 24.360 tỷ đồng và đến năm 2050 có thể lên tới 33.808 tỷ đồng.

Thứ tư, 07/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia