Cần làm rõ năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án Khu đô thị Việt Hàn - Thái Nguyên

Cần làm rõ năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án Khu đô thị Việt Hàn - Thái Nguyên

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị cho ý kiến chấp thuận đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Việt Hàn.

Dự án khu đô thị Việt Hàn (thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên) có quy mô sử dụng đất là 38,0343ha được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 2/2019.

Theo hồ sơ dự án, liên danh Cty CP Bất động sản Hải Long LandCty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (viết tắt là Liên danh Cty) được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án vào tháng 7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, sau khi được lựa chọn, Liên danh Cty đã tiến hành việc lập dự án đầu tư xây dựng.

Để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, cần bổ sung các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Cụ thể, bổ sung các giải pháp và phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác trong quá trình triển khai xây dựng Dự án; rà soát tổng mức đầu tư của dự án; làm rõ việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trong dự án.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên cần lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Phổ Yên, các quy hoạch phân khu có liên quan để đảm bảo việc triển khai các dự án đầu tư công, kết nối hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cân đối các chỉ tiêu quy hoạch của toàn khu vực.

Quảng cáo

Để đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn nhà đầu tư rà soát, làm rõ các hạng mục đầu tư của dự án để xác định tiến độ cho phù hợp, đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại dự án; xem xét quyết định theo thẩm quyền tiến độ thực hiện dự án phù hợp với đề xuất, năng lực triển khai của chủ đầu tư khi quyết định chấp thuận đầu tư dự án.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng cho rằng, liên danh Cty CP Bất động sản Hải Long Land và Cty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là nhà đầu tư dự án theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Vì vậy, UBND tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu Liên danh đảm bảo các điều kiện về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn để thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án được duyệt; làm rõ trách nhiệm của từng công ty trong Liên danh khi thực hiện dự án.

Rà soát, đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi phần diện tích đất trồng lúa.

Về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở của Dự án, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi các khu vực thuộc dự án đã được hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thiết yếu theo quy định.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia