Nhà giàu mua tranh... để làm gì?

Nhà giàu mua tranh... để làm gì?

Nếu được tiêu số tiền lên đến 500 triệu USD, chúng ta sẽ mua những gì? Lựa chọn nhiều không kể xiết, như tòa lâu đài cổ với 28 phòng ngủ ở ngoại ô Paris và khoảng chín dinh thự tương đương như vậy, 100 chiếc Koenigsegg CCXR Trevita hoặc 6 máy bay cá nhân Boeing 757 phục vụ cho việc di chuyển...