Cổ phiếu Công ty con của Thuduc House bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu FDC của Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP Hồ Chí Minh sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 20/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (Thuduc House) năm 2020 là âm 25,95 tỷ đồng.
Cổ phiếu Công ty con của Thuduc House bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu FDC của Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP Hồ Chí Minh vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu FDC sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 20/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 25,95 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 5,13 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo pháp luật hiện hành.

Trong năm 2020, FDC ghi nhận doanh thu là 190,2 tỷ đồng, giảm 57,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là âm 25,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 65,76 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 17,4%. 

Được biết, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH – sàn HOSE) mặc dù sở 43% vốn điều lệ tại FDC nhưng vẫn đang ghi nhận là công ty mẹ của FDC và hợp nhất vào báo cáo. Trước đó, cổ phiếu TDH cũng bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4 do thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đết hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Như vậy, cả công ty mẹ và công ty con là TDH và FDC đều đồng loạt bị đưa vào diện cảnh báo trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm